שלושה מפגשים קלאסים מתקיימים בין נהג לשוטר

הראשון –    בו הנהג נעצר על ידי שוטר בתואנה כי נהג במהירות העולה על המהירות המותרת.

עצתנו:   באם תגובתכם לשוטר כי נסעתם כחוק – דאגו  לרישומה בחלקו האחורי של הדו"ח תחת הרובריקה של "תגובת הנהג".

באם השוטר לא מסכים לרישום התגובה על ידכם ו/או רושם תגובה שאינה משקפת את המלל של דבריכם – אל תחתמו על התגובה, שכן אין חובה לחתום עליה.

 

המקרה השני –   הינו מקרה בו נאכף על ידי שוטר ונטען כנגדו כי לא ציית לתמרור "עצור" (תמרור ב 37)

עצתנו: רבים וטובים טועים באשר למהותה של חובת העצירה, ונבהיר דברינו! 

עפ"י תקנה 64 (ד) לתקנות התעבורה התשכ"א – 1961 – שומה על נהג רכב המתקרב לצומת שלפניו מוצב תמרור המציין חובה לעצור, לעצור במקום שיוכל לראות  את התנועה בדרך החוצה, ואם סומן קו עצירה לפני קו העצירה.

ברם, בכך לא יצא נהג ידי חובתו עפ"י דין, שכן שומה עליו גם ליתן זכות קדימה לרכב אחר המתקרב או הנכנס לצומת מכביש אחר.

שמע מיניה – חובת הציות לתמרור "עצור" (תמרור ב 37) כוללת חובה לעצור וליתן זכות קדימה (תמרור ב 36)כאחד.

 

המקרה השלישי –  של מפגש שוטר – נהג הינו באכיפה לגבי אי ציות לאור אדום שברמזור ( תקנה 22 (א) לתקנות התעבורה תמרור ה 1)

לכשנדלק אור אדום ברמזור – שומה על הנהג לעצור לפני  קו העצירה, באם סומן, או לפני  מעבר חציה אם קיים, ובאם לא סומנו לעצור בסמוך לרמזור הקרוב.

לא זו אף זו, אין לעברם או להכנס לצומת כל עוד האור האדום דולק.

 

עצתנו איפוא – לדאוג שהשוטר יציין בכתובים בהודעת תשלום הקנס ברובריקה המתאימה את תגובתכם.

באם אכן חציתם את קו העצירה לכשהיה אור ירוק ברמזור, אזי באם "תתקעו" בצומת – תואשמו למירב בכניסה לצומת לא פנוי ולא באי ציות לאור אדום ברמזור, על כל המשמעויות הנלוות לכך מבחינת הניקוד וגובה הקנס.

  

2 –  טיפים נוספים


1.
הידעת כי על פי פסיקת בתי המשפט – יש זכות לנהג שמעוכב לצורך בדיקת שכרות להוועץ טלפונית עם עורך דין מטעמו בטרם יבצע את הבדיקה.

2.הידעת כי על פי פסיקה של בתי המשפט עצירה בצד הדרך של הרכב גם כאשר הינו מונע , לצורך שיחה בטלפון סלולרי אינו נחשב לשימוש בטלפון סלולרי בעת שהרכב בתנועה, ואינו מהווה עבירה ,  לעומת זאת נהג שעומד בחסות האור האדום ברמזור ומשוחח בטלפון – יחשב כמי שביצע עבירה של שימוש בטלפון סלולרי בעת שהרכב בתנועה.

3.הידעת כי בעת שהרכב בתנועה – אסור לשלוח או לקרוא מסרון ( S.M.S ׂ(

4.הידעת כי בתום תקופת פסילת רישיון  שהושתה על ידי בית המשפט – יש לסור למשרד הרישוי בצירוף אישור ההפקדה על מנת לקבל את רישיון הנהיגה (כאשר המדובר בתיק ת.ד. ובתיק שכרות יש להצטייד בנוסף בכתב האישום ובפסק הדין).

5.הידעת כי בתום תקופת פסילה מנהלית של רישיון נהיגה על ידי קצין משטרה, יש לגשת לתחנת המשטרה שבה נפסלת בצירוף הטופס הפסילה הורוד (שכותרתו שימוע והחלטה על פסילה מנהלית מקבל או החזיק רישיון נהיגה ) בתום 30 ימי הפסילה, קרי ביום ה – 31 לקבלת רשיון.

6.הידעת כי אם נשפטת ועל פי גזר דינך עליך לרצות תקופת פסילה , ובית המשפט נתן לך אורכה להפקדת רישיון הנהיגה ומכל סיבה שהיא נבצר ממך להגיע למזכירות בית המשפט לצורך הפקדת רישיון הנהיגה (ו/או מאחר ומדובר בבית משפט רחוק ממקום מגוריך) ניתן לשלוח למזכירות בית המשפט ובדואר רשום את רישיון הנהיגה בצירוף שימך , מספר תעודת הזהות  ומספר התיק שבו מתבקשת ההפקדה, ומזכירות בית המשפט תנפיק אישור הפקדה יום למחרת המועד שהרישיון נשלח בדואר רשום. יש להפקיד לשמור את האסמכתא על משלוח בדואר רשום ולעקוב אחר קבלת אישור ההפקדה.

7.הידעת כי תשלום לתומך של הודעות תשלום הקנס גורר אחריו סנקציות עפ"י שיטת הנקוד של הדרכות בנהיגה ופסילות – וכדאי להתייעץ עם עורך דין טרם תשלומן.

8.הידעת כי על פי שיטת הניקוד החדשה ,  מי שצבר 36 נקודות ויותר יפסל ל 3 חודשים בפועל,  שלאחריהם מחויב הוא  במבחן עיוני (תאוריה) .

9.הידעת כי ניתן לגשת למבחן התאוריה במהלך 3 חודשי הפסילה על ידי רשות הרישוי , וזאת על מנת שבתום התקופה יהיה ניתן לקבל את רישיון הנהיגה ללא דיחוי.

10.הידעת כי מי שהושת כנגדו דו"ח משטרה מסוג הודעת תשלום קנס הינו בגדר ברירת משפט, ואם חפץ הוא כי  יהיה לו יומו בבית המשפט – עליו לשלוח את הבקשה להשפט בתוך 90 ימים ממועד קבלת הדו"ח, ולשלוח את הבקשה ובדואר רשום למרכז פניות נהגים ארצי ת.ד 120 פתח תקווה 49100.

11.הידעת כי יש סמכות למשטרת ישראל להמיר באזהרה הודעות תשלום קנס לגבי נהגים מסוימים בעבירות מסויימות ובפרקי זמן נקובים!.

12.הידעת כי לרשות הרישוי יש סמכות לפעול מהחזיק ברשיון נהגיה נהג פרוע או מופרע, וניתן לעתור לבית המשפט כנגד שמוש שלא כדין בסמכות מוזרה זו.

13.הידעת כי עפ"י תקנות התעבורה אסור לאדם להוליך בדרך שיירת גמלים אלא כשהם קשורים זה לזה בטור ערפי ובקבוצות של לא יותר מחמישה גמלים?!.