זוכה מאור אדום ברמזור אף שרכבו צולם חוצה הצומת באור אדום מעל ל-5 שניות

כנגד לקוח משרדנו הוגש כתב אישום לבית המשפט השלום לתעבורה בבת ים. כתב האישום ייחס לו עבירה של אי ציות לרמזור אדום שצולמה על ידי מצלמה אלקטרונית, ויוחסה לו מכוח חזקת הבעלות. בדיון שהתקיים הועלתה על ידנו טענה לפיה לא ניתן היה להגיש מלכתחילה את כתב האישום נוכח התיישנות העבירה טרם מועד הגשתו. בית המשפט, כב' השופטת [...]