עפ"ת 20162-12-21 ארז נ' מדינת ישראל מיום 27/12/21.

רבים כל כך הם המקרים בהם נהג מגלה, בדיעבד, שהתקיים דיון בבית משפט לתעבורה בעניינו, מבלי שידע אודותיו, וכי נשפט בהעדרו והושתו עליו עונשים חמורים, כנהוג בימים אלו בבתי המשפט לתעבורה.
הדיון מתקיים לפי הוראות הקיימות בחוק סדר הדין הפלילי, המאפשר לבית משפט שלום לתעבורה להרשיע ולגזור דינו של נהג הנאשם בעבירות תנועה, אם זומן לדיון ולא התייצב.

מרגע שנהג נקלע למצב זה, בפניותיו לבית המשפט לתעבורה כשהוא טוען ומצהיר שלא קבל את הזימון שנשלח אליו בדואר רשום, לרוב נחסמת דרכו להתדיינות חוזרת בפני ערכאות, וזאת מפאת החזקה הקבועה בתקנה 44 א' לתקנות סדר הדין הפלילי ולפיה – אם הזימון נשלח לכתובת הרשומה של הנהג בלשכת רישום האוכלוסין, בדואר רשום, ואישור המסירה שמוצג לבית המשפט מראה כי הזימון חזר אף כ"לא נדרש" – חזקה שבוצעה מסירה כדין וקמה סמכותו של בית המשפט לשפוטו, אף בהעדרו.
הדוגמאות הכי נפוצות למצבים אלו, הינן כאשר מושתת הודעת תשלום קנס כנגד הנהג, ובגין עבירות כדוגמת של שימוש או החזקה בטלפון נייד שהרכב בתנועה, והנהג מבקש להישפט, ברם ההודעה על מועד הדיון לא מובאת לידיעתו.

בתי המשפט אף מקשים יותר ויותר. כך, בפניות של נהגים שמבקשים את יומם בבית המשפט, בטענה שלא ביצעו את העבירה ופסק הדין המרשיע כולל העונש שנגזר, מהוות עיוות דין – לא פעם טענות אלו אינם מספקים את בתי המשפט לתעבורה, ואלו דוחים תכופות בקשות של נהגים מתוסכלים, שכל חטאם בכך שמעולם לא קבלו בפועל – הודעות אודות דבר דואר רשום עבורם שעליהם לאסוף, לא הם ולא בני משפחתם שגרים עמם.

כל הטענות שמעלים נהגים בדבר כשלים במערכת הדיוור בישראל – לא זוכות למשקל הראוי, ונתקלות באוזניים אטומות של התביעה המשטרתית הפרקליטות ובתי המשפט, על אף שאין ספק כי לכולנו ברור לחלוטין שקיימת בעיה ממשית במשלוח וקבלת דברי דואר, לא כל שכן כשאלו אמורים להימסר על ידי קבלנים פרטיים המעניקים שירותים לדואר ישראל (למשל בתי עסק בשכונת המגורים וכיו"ב).

בימים אלו, משרדנו הצליח, על אף כל הקשיים שהערימו התביעה המשטרתית והפרקליטות, להצליח בעניינה של נהגת עם עבר תעבורתי חמור של 128 הרשעות קודמות, וכ- 30 מהם בגין עבירה של אחזקת טלפון בעת נהיגה, נשפטה בהיעדרה בבית משפט לתעבורה בבת ים, תוך שהתביעה המשטרתית מציגה בפני בית המשפט לתעבורה אישור מסירה לפיו הזימון לדיון "לא נדרש" על ידה.
בקשת הנהגת לביטול פסק הדין שניתן כנגדה, בהיעדרה, נדחתה על ידי שופטת בית המשפט לתעבורה.

בערעור שהוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב, קבל כב' השופט רענן בן יוסף, את טענותיה של המערערת וביטל את פסק הדין שניתן כנגדה בהיעדרה, לרבות גזר הדין החמור שכלל ששה חודשי פסילה בפועל וקנס של 2,500 ₪.
בנימוקי החלטתו לבטל את ההרשעה והעונש שנגזר, מציין בית המשפט המחוזי את הפגמים שבאישור המסירה שהוצג בפני בית המשפט לתעבורה; את העובדה שהנהגת כפרה בזמן אמת, בעת שנאכפה, שבצעה את העבירה המיוחסת לה; וכן הצורך ליתן לנהגת את יומה בפני בית המשפט לתעבורה, בטרם גזירת עונש החורג ממתחם הענישה הרלבנטי לעבירה המיוחסת לה.

ועל כך נאמר חכמים היזהרו בהתנהלותכם, שכן גם רצונכם להוכיח חפותכם, בהודעות תשלום קנס (ברירות משפט) עלולות להתנפץ אל מול הביורוקרטיה, ושירותי הדואר הכושלים. ואזי, ללא שירותי עורך דין מומחה בתחום, אתם עלולים לאבד את יומכם בבית המשפט וייגרם לכם מפח נפש כפול ומכופל.