לקוח של משרדנו, נעצר במחסום משטרתי, ולא הצליח לבצע בדיקת שכרות נוכח קושי לספק כמות אוויר מספקת לדגימה. לטענתו אי יכולתו לנשוף כהלכה היה פועל יוצא של בעיה רפואית. ברם, חרף זאת, הואשם בסופו של דבר, בסירוב לביצוע הבדיקה.

יובהר כי סירוב לבדיקת שכרות הינה בפועל עבירת שכרות שהענישה לגביה הינה חמורה מפסילת המינימום לעבירת שכרות, קרי שנתיים פסילת רישיון הנהיגה, שכן, רואים בסירוב התחמקות מגילוי כמות האלכוהול האמיתית שבגוף הנבדק.

בהתאם לחומרת העבירה, ולאחר שנפסל רישיונו בתכוף לאחר האירוע בפסילה מנהלית למשך 30 יום, הגישה התביעה המשטרתית בקשה לפסילה עד תום ההליכים המשפטיים, כהרגלה בקודש.

במהלך הדיון בבקשה בבית המשפט הועלו על ידנו מחדלי חקירה משמעותיים, ובין היתר העובדה שלא הוחלפה פיה בכל מחזור נשיפה. בהמשך לכשלים שהוצגו קבע בית המשפט כי קיימת חולשה בראיות. בהתאמה, ועל אף שבעברו הקרוב של הלקוח הרשעה בעבירה זהה, ומאסר על תנאי ופסילה מותנית בני הפעלה, החליט בית המשפט, בהחלטה תקדימית, לדחות ולא לקבל את הבקשה לפסילת הרישיון עד לתום ההליכים המשפטיים, ומשכך הושב לו רישיונו!!