ליגאל היקר מאוד,

הייתה לי הזכות להיווכח במומחיותך ובחכמתך,

ולהנות מניסיונך הרב.

תודה על הסיוע וההחלצות לעזרתי בעת צרה.

שלך בהוקרה ובידידות רבה.

ט.