לקוחה של משרדנו, צעירה בשנות השלושים המאוחרות לחייה, נעצרה במחסום שכרות משטרתי בשד' רוקח בתל אביב – יפו, ולא הצליחה במהלך הבדיקה לספק כמות אוויר מספקת לדגימה לטענתה אי יכולתה לנשוף כהלכה היתה פועל יוצר של בעיות בנשימתה. דא עקא, ובמקום להפנותה למתן בדיקת דם, על פי בקשותיה והסבריה, אטמו השוטרים אוזניהם, והאשימוה בסופו של דבר, בסירוב לביצוע הבדיקה.

בעת האכיפה, אף שלא אובחן כל ריח מפיה, והופעתה הייתה מסודרת ודיברה לעניין – נתבקשה היא על ידי השוטרים לבצע בדיקת מאפיינים, זאת מבלי שיוסבר לה שתוצאות בדיקה זו יכולות לשמש כנגדה. ברם, גם בדיקות נוירוקוגנטיביות. אלו צלחה הצעירה הן בעמידתה, הן בהליכתה, הן ביציבותה והן בהטיית האצבע לאף.

ברם, עתה נתבקשה היא לבצע בדיקת ינשוף. כידוע, בדיקה זו כרוכה בנשיפה כאשר כמות האוויר הנדרשת על מנת להפיק תוצאה הינה של 1.5 ליטר. דא עקא ולצעירה מחיצת אף עקומה מלידה, והיא אינה יכולה לשאוף ולנשוף כדבעי, ופועל יוצא מכך שאינה יכולה לתת כמות מספקת של אוויר. אף שזו העמידה את שני השוטרים על כך – החליטו הללו כי ניסיונותיה הכושלים ליתן נפח נשיפה מהווים סירוב לבדיקת שכרות.

אף שדרשה וחזרה ודרשה בדיקת דם החליטו השוטרים כי אין בסמכותם להביאה לבדיקה שכזו, תוך גילוי בורות ואי ידיעת נוהלי משטרת ישראל לבדיקת חשוד בשכרות המאפשרים להם לעשות כן. יתרה מזו – הצעירה השכילה להקליט ולהסריט השוטרים – גלתה כי הללו מסרבים להפנותה לבדיקת דם, שאז יאלצו לעזוב מחסום השכרות – ולא יוכלו לתפוס חשודים בשכרות.

יובהר כי סירוב לבדיקת שכרות הינה בפועל עבירת שכרות שהענישה לגביה הינה חמורה מפסילת המינימום לעבירת שכרות, קרי שנתיים פסילת רישיון הנהיגה.

בחקירתו הנגדית של השוטר בבית המשפט השלום לתעבורה בתל אביב – יפו – בזה -נתגלתה תופעה חמורה, על פיה עולה כי נהגים רבים נפלו קורבן להתעללות השוטרים שסירבו לבקשותיהם לבדיקת דם, ובגין כך הפלילו אותם בעבירות הסירוב.

נוכח המחדלים החמורים אשר עלו בדיון ההוכחות, הודיעה התביעה המשטרתית על חזרתה מאישום, ובהתאמה זיכה בית המשפט את הנאשמת ביום 10/1/19.