כנגד לקוחת משרדנו הוגש כתב אישום לבית המשפט השלום לתעבורה בפתח תקווה.

כתב האישום ייחס לה נסיעה במהירות מופרזת, שצולמה על ידי מצלמה אלקטרונית, ויוחסה לה מכוח חזקת הבעלות.

ברם, לא הייתה זו מרשתנו אשר נהגה ביום ביצוע העבירה, שכן לוחית הרישוי של רכבה נגנבה, והוצמדה לרכב אחר, אשר ביצע את העבירה המדוברת.

לאחר מספר דיונים בבית המשפט השלום לתעבורה בפתח תקווה, ופגישות עם ראש מדור תביעות שפלה, חרף מורכבות העניין והגורמים הרבים שהיו מעורבים בו, בהיות הסוגיה רבת פנים – הצלחנו להפעיל קשרינו וכישורינו, לשכנע את התביעה המשטרתית ואת בית המשפט בהתאם לבטל את כתב האישום כנגדה.