כנגד לקוחת משרדנו הוגש כתב אישום לבית המשפט השלום לתעבורה בפתח תקווה,

כתב האישום מייחס לה נהיגה בקלות ראש בכך שנכנסה לצומת בפניה שמאלה מבלי לשים לב לדרך ומבלי לתת זכות קדימה,

משלא אפשרה להולכת רגל לחצות את מעבר החציה בבטחה, ופגעה בהולכת רגל תוך גרימת חבלה של ממש.

לאחר שבית המשפט שמע את עדי התביעה וההגנה – עורר הסנגור בסיכומיו ספק בלב בית המשפט,

באם הנאשמת עברה את העבירות המיוחסות לה בכתב האישום ובאשר לאחריותה לגרם התאונה.

מחקירת המומחה על ידנו – מתחוור כי אף שמסקנתו היתה שהתאונה בלתי נמנעת – ביכרה התביעה המשפטית

להמשיך בהליכים המשפטיים כנגד מרשתנו.

ברם, מאופן הפגיעה ומיקומה, ע"ג מעבר החצייה וסימניה על גבי הרכב – כפי שהראינו, ובנוסף ממסקנות הבוחן שהעלינו בפני בית המשפט –

עוררנו ספק בלב הבית המשפט באם הנאשמת אחראית לתאונה וכניסתה לרחוב בניגוד לכיוון התנועה – הוא הגורם לקרותה – ועל כן זוכתה הנאשמת.