משרדנו טיפל בתיק תאונת דרכים קטלנית אשר נדון בבית המשפט השלום לתעבורה בנצרת, ובו הואשם לקוחנו בעבירות של גרם מוות ברשלנות, גרם נזק לאדם ולרכוש ברשלנות, נהיגה בקלות ראש ואי ציות לתמרור עצור. על פי עובדות כתב האישום לקוחנו פנה שמאלה בצומת מבלי לציית לתמרור עצור ומבלי לשם לב לרוכב האופנוע אשר הגיע לצומת מצידו השמאלי. בעקבות כך פגע רכבו ברוכב האופנוע, אשר נפטר בדרכו לבית החולים.

בעקבות טיעונינו בבית המשפט, ובפרט לעניין אחריותו של רוכב האופנוע לקרות התאונה, ומחדלי החקירה החמורים שנפלו בתיק דנא, ואשר בגינם לא ניתן להטיל האחריות לתאונה על כתפו של לקוחנו, זיכה בית המשפט את לקוחנו מאחריות לתאונה ומכל העבירות אשר יוחסו לו בכתב האישום. במסגרת הכרעת הדין עמד בית המשפט על עבודתו הרשלנית של הבוחן המשטרתי ועל השלכותיה.

מטרת חקירת משטרת ישראל אינה מציאת ראיות להרשעתו של חשוד, אלא מציאת ראיות לחשיפת האמת, בין אם אמת זו עשויה להוביל לזיכויו של חשוד ובין אם היא עשויה להוביל להרשעתו, ומשלא עושה משטרת ישראל כן – בית המשפט יזכה את הנאשם, כפי שהיה במקרה דנא.