לפני כשנתיים ימים, פנה למשרדנו לקוח חדש, צעיר בן העדה האתיופית העובד כסוהר בשירות בתי הסוהר, בעקבות החלטה לשחררו מהשירות בשב"ס, וזאת בגין אירוע פלילי בו היה מעורב, ונחקר בגינו תחת אזהרה, ואף היה נתון במעצר בית.

עפ"י נסיבות האירוע המדובר , בילה הלה בסוף שבוע במועדון, ונקלע לסיטואציה מצערת של "שיטור יתר", כאשר המאבטחים במקום ניסו להוציאו מהמקום בכוח, כאשר על פני הדברים התואנה הייתה התנהגותו מועדון, ברם, הלה חשד שהמניע היה מוצאו משסרב מרשנו המושפל לעזוב. הוזמנו למקום אנשי משטרה, שהגיעו יחד עם פקחים, ופעלו כנגד לקוחנו בבוטות, ואף איימו עליו שישתמשו כנגדו במכשיר ה"טייזר". לקוחנו שביקש להתגונן מפניהם נקלע לסיטואציה אלימה שהופנתה כלפיו, ונותר חסר אונים תוך שהבין שאנשי החוק שהגיעו לסייע מתנכלים אליו בשל מוצאו.

לדאבון לב, מצא עצמו הקורבן מואשם בעבירות חמורות של תקיפת שוטרים ועובדי ציבור, איומים, שימוש בכוח כדי להימנע ממעצר, והפרעה לשוטרים.
זאת כאשר סרטי מצלמות האבטחה – הועלמו ונמחקו, ואף משטרת ישראל שהודתה באמצעות המפכ"ל ב"שטור יתר" בועדת פלמור – לא טרחה לתפסם, כמו גם לתעד חזותית הארוע

בתחילת הדרך כאמור, הלקוח פנה למשרדנו בשל העובדה שראשי השב"ס ביקשו לשחררו מהשירות בגין אירוע זה, ועוד טרם הגשת כתב אישום, ועל כן פעל משרדנו מול גורמי המשמעת של השב"ס, ולאחר בדיקה דקדקנית של נוהלי שירות בתי הסוהר ודיני העבודה, עתרנו לכך שיערכו לו שימוע כדין בטרם ההחלטה בעניינו, וכך היה.

לאחר שנשמעו הטיעונים בעניינו במעמד השימוע, הן לעניין נסיבות האירוע וחומר הראיות שהיה אותה עת בידי המשטרה, הן לעניין נוהלי השב"ס, ובפרט העובדה שאותה עת, כאמור, טרם הוגש כתב אישום כנגד לקוחנו, וברי לכל שטרם הורשע בגין אחריות לאירוע והעבירות שיוחסו לו, קרי שעמדה להגנתו חזקת החפות, – נעתרה נציבת השב"ס רב גונדר עפרה קלינגר לתעצומותינו, וביטלה ההחלטה לשחרורו מהשירות!

לימים, הוגש כנגד לקוחנו כתב אישום חמור בגין האירוע האמור, ויוחסו לו עבירות חמורות, כפי שצוין לעיל, ובגין כך עמדה התביעה המשטרתית, בהתאם למדיניותה על הרשעתו והטלת עונשים חמורים שיכללו רכיבים של מאסר בפועל, או למצער מאסר בדרך של עבודות שירות.

לאחר קבלת כל חומר הראיות לידי ההגנה, באנו בדברים עם ראשי התביעה המשטרתית, הצגנו בפניהם את הכשלים בחומר הראיות, לרבות העובדה שמחומר הראיות עולה כי האירוע צולם וקיימים קטעי וידאו מהם ניתן היה ללמוד על נסיבות האירוע, ברם אלה לא נתפסו על ידי המשטרה, ופועל יוצא מכך שאין בידי לקוחנו להתגונן מפני האישומים כנגדו. בנוסף לאמור, הובאו בפניהם נסיבות האירוע המצער, העובדה שהמדובר ב"שיטור יתר" והפליה של לקוחנו על רקע מוצאו, וכן העובדה שלקוחנו הוא אדם נורמטיבי, אשר עובד בכוחות הביטחון בשב"ס כסוהר מצטיין, ללא עבר פלילי, ואירוע זה אינו מאפיין אותו. אלא שהוא עצמו למעשה הקורבן במקרה דנא, ובשל הרשעתו באירוע מצער זה הוא עלול לאבד את עבודתו ולהיות מפורט מתפקידו כסוהר בשב"ס.
בעקבות האמור, הסכימה התביעה המשטרתית, לחרוג ממדיניותה, לתקן כתב האישום לקולא ולשלוח את לקוחנו לשירות המבחן לצורך עריכת תסקיר שירות מבחן שיבחן אפשרות של אי-הרשעתו.

בהתאם להסכמה האמורה, לאחר שבית המשפט השלום בראשון לציון הרשיע את לקוחנו, הוא נשלח לשירות המבחן לעריכת תסקיר, כאמור.

עם קבלת התסקיר החיובי מאוד, התומך בגרסת ההגנה, וממליץ על אי הרשעה, בין היתר בשל העובדה שאין כל מסוכנות להישנות העבירה, שכאמור אינה מאפיינת את התנהגותו של לקוחנו, והעובדה שהרשעה בעבירות שיוחסו לו תוביל לפיטוריו מהשירות בשב"ס ותפגע אנושות בעתידו, שוב באנו בדברים עם ראשי התביעה המשטרתית והצלחנו לשכנעם להסכים לביטול הרשעתו, וכן להקל בעונשים שיוטלו עליו, וכך שוכנע גם בית המשפט לבטל ההרשעה, ולהטיל עליו עונש של פיצוי בסך 500 ₪ בלבד ו-200 שעות של"צ.