לאחרונה פנה למשרדנו לקוח ותיק, לאחר שביתו הקטינה נעצרה על ידי שוטרי משטרת התנועה עת שנהגה בטרקטור משא בתחום המועצה המקומית קריית טבעון.
הקטינה, תלמידת תיכון כבת 17, היתה מבוהלת מהסיטואציה אליה נקלעה, נחקרה תחת אזהרה, ונרשמה כנגדה הזמנה לדין בגין עבירות של נהיגה עם רישיון נהיגה שאינו בתוקף לאותו סוג רכב, בניגוד לסעיף 10א לפקודת התעבורה, ונהיגה ברכב ללא ביטוח, בניגוד לסעיף 2א לפקודת ביטוח רכב מנועי.
עבירות אלה יוחסו לקטינה, זאת על אף שהציגה בפני שוטרי התנועה רישיון נהיגה בתוקף לדרגה 1 – רישיון המאפשר לה לנהוג בטרקטורון.

בעקבות האמור, – הוגש כנגד הקטינה כתב אישום חמור בבית משפט השלום לנוער במחוז חיפה, ובישיבת ההקראה הועלו טיעונינו המשפטיים לגבי נפקות העובדה שבמועד הרלוונטי לקטינה היה רישיון נהיגה לדרגה 1, כאמור, וכי לרכב בו נהגה היתה פוליסת ביטוח בתוקף, והן לעניין כשלים מהותיים נוספים באכיפה שבוצעה בעניינה.
בעקבות הטיעונים ביקשה התביעה המשטרתית שהות כדי לבוחנם, ובעצם ימים אלה, לאחר בחינת הטענות ומשנתחוור לתביעה כי לקטינה אכן היה רישיון בר תוקף במועד הרלוונטי, הודיעה התביעה לבית המשפט על ביטול כתב האישום.