בתיק נוסף של משרדנו אשר נדון בבית משפט השלום לתעבורה בתל אביב-יפו, הוגש כנגד לקוחנו כתב אישום בגין עבירת מהירות שתועדה באמצעות מצלמה אלקטרונית של משטרת ישראל, המוצבת בכביש 44 ק"מ 39.
במקרה זה רכבו של לקחנו תועד כאשר הוא נוסע במהירות של 122 קמ"ש במקום 70 קמ"ש, והתביעה המשטרתית טענה כי המדובר במהירות גבוהה בדרך עירונית, ובהתאם לכך ביקשה מבית המשפט לגזור על הנאשם עונשים חמורים הכוללים פסילת רישיון נהיגתו בפועל, וכן פסילה על תנאי וקנס כספי.
בעקבות טיעונינו בבית המשפט, ובפרט טיעונים לעניין תוואי הכביש בו בוצעה האכיפה, והעובדה שמשטרת ישראל ממשיכה לאכוף עבירות מהירות בציר מרכזי זה, על אף שידוע לכל, גם לתביעה המשטרתית וגם לבתי המשפט, כי המדובר בכביש בינעירוני, ציר מרכזי, בעל ארבעה נתיבי נסיעה ושטח הפרדה בנוי, ועל כן יש שהמהירות במקום תתוקן ותעמוד על מהירות גבוהה יותר!!
ברי לכל, כי המדובר במחדל של משטרתי ישראל ושל רשויות התמרור, אשר לא עוצמות עיניהן למצב הדברים האמור, לא מתקנות העוול שנוצר בעקבות תמרור מתקופה בה היו במקום עבודות, וממשיכות לאכוף עבירות מהירות כנגד נהגים תמימים רבים שסוברים לתומם כי המדובר בכביש בינעירוני בו המהירות המותרת גבוהה יותר.
בעקבות הטיעונים האמורים בית המשפט נעתר לבקשתנו שלא להטיל על לקוחנו עונש של פסילה בפועל, ואף קרא לרשויות ולתביעה המשטרתית לפעול לצורך הסדרת מצב הדברים האמורים, אשר פוגע בנהגים תמימים רבים, כאמור.