ליגאל היקר,

כל מה שאומר לא יבטא את גודל התודה שלי אליך.
מעריך בלי סוף.

ע.ע.