המדובר בתיק שתחילתו באכיפת עבירת מהירות בכביש 1 ק"מ 39, מכיוון ירושלים לת"א, כאשר נטען כנגד הנהג כי נסע במהירות של 142 קמ"ש (שהופחתה ל-137 קמ"ש) במקום מהירות מותרת של 70 קמ"ש.

מאחר ונטען כנגד הנהג כי נסע במהירות "אסטרונומית" של כפול מהמהירות המותרת במקום האכיפה, רישיונו נפסל במקום מנהלית, ואף ביקשו לפסול רישיונו עד לתום ההליכים.

עם הגיעו של הלקוח למשרדנו מיד פנינו לתביעה המשטרתית בכתובים ועל פה בבקשה לביטול כתב האישום שהוגש כנגדו, וזאת בטענה כי המהירות המותרת במקום האכיפה של 90 קמ"ש, ולא של 70 קמ"ש כנטען על ידי התביעה המשטרתית, – ברם, על אף פניות חוזרות ונשנות בעניין לא הגיעה התביעה המשטרתית לידי החלטה חד משמעית לעניין עמדתה בטיעונים אלה.

טיעונים אלה של משרדנו נסמכו על בדיקה מקיפה מול הגורמים הרלוונטיים, לרבות נתיבי ישראל – רשות בתמרור המקומית, אשר ממנה עלה כי תמרורי המהירות המוצבים במקום האכיפה אומנם מורים על מהירות מותרת של עד 70 קמ"ש, ברם המדובר בתמרורי מהירות המוצבים שלא כדין, תמרורים זמניים אשר הוצבו במקום על סמך אישור משנת 2012 בשל עבודות שבוצעו בדרך, ובניגוד לתקנות לא חודש מאז.

משרדנו לא ויתר, וביום 12/07/17 טען את הטיעונים ביתר פירוט, טיעונים שלהם השלכה על כל נהג שנאכף בכביש 1 ק"מ 39, בפני בית משפט השלום לתעבורה בירושלים, כב' השופטת זוכוביצקי.

בעקבות הטיעונים של ההגנה, הורה בית המשפט לתביעה המשטרתית לשקול שוב את עמדתה, ולאחר הפסקה הודיעה התביעה המשטרתית כי לאור טיעוני ההגנה האמורים היא מוכנה לתקן כת האישום שהוגש כנגד הנאשם, כך שנרשמה בכתב האישום כי המהירות המותרת במקום האכיפה היא של 90 קמ"ש (ולא 70 קמ"ש).

פועל יוצא מהאמור, שעבירת המהירות שיוחסה לנהג הפכה ממהירות "אסטרונומית" המהווה עבירה חמורה מסוג הזמנה לדין, אשר מחייבת פסילתו של הנהג בפועל, לעבירה מסוג ברירת משפט אשר העונש בגינה הוא של קנס בלבד.

ובל נשכח, – כי פועל יוצא מהאמור שאלפי נהגים שנוסעים מדי יום באותו כביש, חשופים לעונשים חמורים לשווא, ואף לפסילה מידית של רישיון נהיגתם על ידי קצין שלא לצורך, כמו שקרה במקרה דנא.

מהאמור יש ללמוד כי אין לקבל טענות משטרת ישראל והתביעה המשטרתית כנכונות בכל מקרה, אלא שיש לבדוק ולבחון כל מקרה לגופו באופן מקצועי, אף כאשר נראה לנהג כי השוטר האוכף צודק מפאת התמרורים המוצבים במקום, וזאת לאור מקרים כגון דא – של תמרורים המוצבים שלא כדין!