בס"ד

לעו"ד סיון המקסימה.

אני מאוד מעריך אותך

על כל מה שאת עושה למעני

ה' ישמור אותך, ויגשים כל תפילותיך אמן.

שתמיד תצליחי, ותמשיכי לחייך אל העולם.

 

בהערכה גדולה,

א.ח.