בית משפט השלום בירושלים, קבל תביעה שהגשנו בשם התובעים, לפיצויים בגין נזקים שגרמה להם שכנתם בעת עבודות שיפוצים מקיפות שערכה בדירתה. בית המשפט דחה את טענותיה של השכנה, כי מדובר בבניין ישן ולפיכך הנזקים לפחות בחלקם היו עוד קודם לשיפוץ שערכה.

נהפוך הוא, בית המשפט השתכנע לא רק במלוא הנזקים שנגרמו לדירת התובעים, אלא הוסיף והסכים לכך שהשכנה הנתבעת התנהלה באדישות מוחלטת בכך שגרמה עוגמת נפש ניכרת לשכניה הקשישים ובכך שלא מיהרה לתקן ליקויים שהביאו לרטיבות והצפות בדירת התובעים לאורך עונת הגשמים, אלא לאחר הגשת התביעה ולחציו של בית המשפט בנדון.