לא תמיד התעמרות או התעללות באם לידי ביטוי ביחס של צעקות, שעות עבודה ארוכות, ויחסי אימה.  להתעללות או התעמרות בעבודה יש פנים רבות

כך למשל, בפסק הדין 25725-05-14, נתן בית הדין לעבודה האזורי לעבודה בת"א-יפו פסק דין תקדימי, בו קבל את טענות התובעת שיוצגה על ידי משרדנו כי גם הוראה לעובדת לשבת במשך ימים שלמים בבידוד בחדר ריק מציוד, ובחוסר מעש, והכל תחת פיקוח ודרישת דיווח וקבלת היתר בכל מקרה של יציאה (גם לשירותים…)  מן החדר – מהווים מעשים שיש בהם  יחס פוגעני.

והנה קטע נבחר מפסק הדין "…בחרה הנתבעת לנקוט דרך, שלא ניתן אלא לראותה כמשפילה, מבזה, ופוגעת בזכויות התובעת כעובדת וכאדם. בפרט אמורים הדברים בכך שהתובעת נדרשה לשהות ימים אורכים לבדה, בחדר ריק מציוד עבודה, ללא מעש, במעקב צמוד. התובעת נדרשה לדווח על כל יציאה, לרבות לחדר השירותים, משל הייתה תלמידת בית ספר יסודי הנדרשת לאישור המורה. ויודגש, כי המדובר בתקופה שארכה כחודשיים וחצי, ולא בימים ספורים בלבד."