בית משפט לענייני משפחה בפתח תקוה, בתביעה שנתבררה בפני השופטת נאוה גדיש, קבל תביעת נהנה שיוצג על ידינו  לצו קיום צוואת אביו המנוח, לאחר שבית המשפט קבל את טענותיו ודחה את כל סדרת הטענות שהעלתה המתנגדת אחותו של הנהנה, בסיוע אח נוסף, כנגד קיום הצוואה, ובין היתר –

המתנגדת טענה בדבר פגם בצוואה – מחמת שאביה לא שלט בקריאה וכתיבה, ולאור העובדה שבצוואה עצמה לא צוין כי היא הוקראה לו – הטענה נדחתה על ידי בית המשפט זאת לאחר שהוכח על ידינו באמצעות סרטון שערכנו בעת הקראת הצוואה למנוח, בטרם חתימתו, כי הצוואה הוקראה למנוח וכי הבין תוכנה.

טענה נוספת בדבר כשרות רפואית לחתום על הצוואה – מחמת שאביו המנוח לא היה צלול די הצורך ולא הבין כדבעי את האמור בצוואה –נדחתה גם היא ע"י בית משפט לענייני משפחה בפתח-תקווה לאחר שהוצגה חוות דעת רפואית של בדיקה שנערכה למנוח, סמוך לפני שחתם על הצוואה.

עוד טענה של המתנגדת בדבר מעורבות בניו של המנוח בעריכת הצוואה מחמת שהיו עדים לעריכתה –נדחתה גם היא לאחר שבחקירה נגדית שערכנו לעדי האחות, ראה בית המשפט שלא להאמין לגרסת עדיה בעניין זה.

טענתה המרכזית של המתנגדת בדבר השפעה בלתי הוגנת על המנוח בעת עריכת הצוואה – נדחתה מכל וכל, לאחר שהוכחנו, הן בחקירת עדיה של האחות והן באמצעות עדי התובע, כי המנוח לא פיתח תלות בבנו, שנהנה על פי הצוואה.

בעדויות וראיות שהוצגו, הצלחנו להוכיח לבית המשפט כי בבסיס הצוואה עמד רצונו של המנוח להבטיח כי הבית יישאר במשפחה, ובה יתגוררו בנים למשפחתו, כך ששם המשפחה בבית ימשיך ויוותר שם משפחתו של המנוח, ושם ימשיכו ויגדלו צאצאיו.

מסקנות –   על מנת מנוע טענות נפסדות מבעוד מועד על ידי מי מהאחים והאחיות שלא בא חלקן בצוואת המנוח/ה , מן הראוי להקדים "תרופה למכה", ולעשות ההכנות עובר לחתימת הצוואה, כפי שנעשה על ידי עורכי הדין ממשרדנו במקרה דנא.