בתביעה שהוגשה על ידי משרדנו בגין רשלנות רפואית כנגד מוסד רפואי ורופאים מנתחים, קבל בית משפט השלום בתל-אביב, טענתנו בדבר רשלנות המנתחים. זאת, לאחר חקירה נגדית עיקשת כנגד מומחה ממונה מטעם בית המשפט, אשר בראשית הדרך העריך כי אין רשלנות בפעולות הניתוח, אך בסיום החקירה נאלץ להודות בקיומה של רשלנות.

בית המשפט קבל את הטענות שהועלו על ידינו, בשם התובעת, כי היעדר רישומים הנוגעים לבדיקות קודם לעריכת הניתוח וצילומים שנהוג לצלם לפני הניתוח – הינם ראיה לחובתו של המוסד הרפואי, וכי, משהועבר אליהם נטל הראיה והשכנוע, כשלו בהוכחת קיומה של בדיקה מספיקה.

יש לציין כי מסיבה זו, התובעת נאלצה לעבור לא פחות מ- 3 ניתוחים באפה. שכן בניתוח הראשון, שנועד ראשית כל, ליישר את מחיצת האף, שנפגעה לאחר חבלה, ובנוסף לערוך תיקונים אסטתיים לאף – הסתבר בדיעבד שלא בוצע כל תיקון במחיצה. עוד הוכח כי הניתוח הראשון כשל כישלון מוחץ שכן בנוסף גרם להדבקויות שהביא לתתרנות ופגיעה ניכרת בכושר הנשימה מהאף.

הניתוחים הנוספים שעברה, בניסיון לתקן את הכשל, הפכו להיות מורכבים במידה ניכרת, ולפיכך לא הועילו והותירו את התובעת עם פגיעה אסתטית באף.

עוד הוכחה רשלנות רפואית מוסדית, שעה שהמוסד התיר לרופא צעיר עם ניסיון מועט מאוד לערוך את הניתוח הראשון, על אף המורכבות שלו, ותוך הצגת מצג מטעה לתובעת לפיו הינו בעל ניסיון לא פחות ממומחה שבקשה שינתח אותה.