בית משפט השלום בירושלים, קבל תביעה שהגשנו של התובעים, לפיצוי מקיף בגין נזקים שגרמה השכנה בעבודות שיפוץ מקיפות שערכה בדירתה. בית המשפט דחה את טענותיה של השכנה, כי מדובר בבניין ישן ולפיכך הנזקים לפחות בחלקם היו עוד קודם לשיפוץ שערכה.

נהפוך הוא, בית המשפט השתכנע לא רק במלוא הנזקים שנגרמו לדירת התובעים, אלא הוסיף והסכים לכך שהשכנה הנתבעת התנהלה באדישות מוחלטת לכך שגרמה עוגמת נפש ניכרת לשכניה הקשישים בכך שלא מיהרה לתקן ליקויים שהביאו לרטיבות והצפות בדירת התובעים לאורך עונת הגשמים, אלא לאחר הגשת התביעה ולחציו של בית המשפט בנדון.