לאחר מאבקים עיקשים עם מבטחת דירת דודתו של הקטין, הצלחנו לשכנע את בית המשפט כי על המבטחת לפצות את הקטין. הקטין, שהיה במועד התאונה בן 6 שנים בלבד, ושיחק עם אחיו בן ה-9 בחדר בדירה, בזמן שהוריהם שוחחו עם דודו ודודתו בסלון הדירה. בסופו של יום ניתן פסק דין שקבע את נזקיו של הקטין והוריו בשיעור של מיליון ושבע מאות אלף ₪.

אף שהמבטחת לא פנתה בערעור על פסק הדין, גם שם לא חל שינוי בפסק הדין. המבטחת חויבה לשלם את מלוא סכום הגג שבפוליסת הביטוח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית וכן הוצאות משפט.

משרדנו ליווה את הקטין, ומשפחתו, בכל הקשיים שליוו את הפציעה ועד היום, תומך ומייעץ לקטין, שהיום כבר בגיר, בכל עת לפי הצורך.