לאחרונה טיפל משרדנו בשני לקוחות, אשר הגיעו למשרדנו לאחר שהוגשו כנגדם מספר רב של כתבי אישום בגין עבירות מהירות אשר תועדו באמצעות מצלמה אלקטרונית א'3, עבירות לפי תקנה 54 לתקנות התעבורה. בשני המקרים, הנאשמים להם יוחסו כתבי האישום הרבים בגין עבירות המהירות הגבוהות, הינם אנשים נורמטיביים. על אף ריבוי העבירות וחומרתן הצליח משרדנו לשכנע את התביעה המשטרתית ואת בית המשפט לאחד את כל עבירות המהירות בכתב אישום אחד, ועל הנאשמים הוטלו עונשים של קנסות כספיים בלבד, ללא פסילות בפועל או פסילות על תנאי.