כנגד הנאשם הוגש כתב אישום בגין אחריות לתאונה, וזאת לאחר שפגע בהולכת רגל במעבר חצייה, ויוחסה לו עבירה של אי-ציות לאור אדום ברמזור, אשר לטענת המאשימה היוותה הגורם לתאונה!

 

הנאשם יוצג ע"י משרדנו ולאחר ניהול הוכחות בבית משפט השלום לתעבורה בתל אביב-יפו, ולאחר שנשמעו עדי התביעה, לרבות הבוחן המשטרתי, זוכה הנאשם מהעבירות שיוחסו לו בכתב האישום, וכפועל יוצא מכך מאחריות לגרם התאונה.

 

בהכרעת הדין – קבל בית המשפט את טיעונינו כי במקרה דנא נפלו מחדלי חקירה רבים, אשר יש בהם כדי למנוע מהנאשם להוכיח חפותו, ובכך אף מונעים מהמאשימה לבסס אחריותו של הנאשם לגרם התאונה.

עוד קובע בית המשפט לעניין עבירה של אי-ציות לאור אדום ברמזור, כי לא הוכח על ידי המאשימה כי הנאשם חצה את קו העצירה עת בכיוון נסיעתו היה אור אדום ברמזור, ועל כן יש לזכותו מעבירה זו.