לקוח משרדנו  אובחן כחולה סרטן כשהוא חייל צעיר.

הטיפול שנדרש לעבור הביא לעיכור ואבדן יכולתו להביא ילדים לעולם.
רופאיו ידעו זאת, אולם לא הזהירו אותו מראש מפני הסכנה וממילא שלא הציעו לו טיפול של הקפאת זרע, הליך פשוט שהיה מונע ממנו את המחסום שנוצר בדיעבד, ואבדן הזדמנות לאבהות.

משרד טמיר עורכי דין, באמצעות עו"ד אסנת נוסינוב מטלון, הביאו לפסיקת בית המשט המחוזי בחיפה, אשר הכירה בחבות בית החולים והרופאים המטפלים, למחדל ופיצו את אורן עקב אובדן האפשרות לאבהות.