כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה על סעיף 64 (א) לפקודת התעבורה – גרימת מוות ברשלנות .
בחודש מאי 2008 נהג הנאשם בכביש  554 לכוון צפון , סמוך לק"מ 6 , סטה הנאשם עם רכבו למסלול הנסיעה הנגדי והתנגש עם רכב שנסע במסלול הנסיעה הנגדי. כתוצאה מהתאונה  , נהרג אחיינו של הנאשם והנאשם נחבל חבלות של ממש, וכן נחבלו גם הנהגים המעורבים.
התביעה עמדה על כך כי יושת על הנאשם עונש מאסר מאחורי סורג ובריח , חרף עמדת משפחה המנוח – נפגעי העבירה.
לידיעה כללית : על פי חוק זכויות נפגעי עבירה ישנן זכויות הנוגעות להליך הפלילי, שזכאים להן מי שנפגעו מעבירה פלילית. החוק קובעעקרונות כלליים למתן הזכויות תוך התחשבות בנפגע ובצרכיו, בהגנה על פרטיותוובמוגבלויות שונות כמוגבלות שכלית או קשיי שפה.
החוק מפרט את זכויות נפגע העבירהבכל שלב של ההליך הפלילי, המשפטי והמאסר, ובהן זכות לקבל מידע הנוגע להליכים אלהוהזכות להביע עמדה בנוגע לאמצעים הננקטים בעניין הנאשם, כגון הסדר טיעון ובקשתחנינה.
בית המשפט השלום לתעבורה מחוז מרכז נעתר לבקשת ההגנה, באמצעות עו"ד טמיר , והשית על הנאשם 6 חודשי מאסר בעבודת שירות ,ואולם פסל את רישיון של הנאשם ל 10 שנים.
בעקבות כך הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי מחוז מרכז, שם נתקבל ערעורו באמצעות עו"ד טמיר, ועונש הפסילה קוצר ל 7 שנים וחצי.