זיכוי בתיק תאונה קטלני
כנגד הנאשם הוגש כתב אישום אשר ייחס לו עבירה על סעיף 304 לחוק העונשין ביחד עם סעיף 64 לפקודת התעבורה – עבירה של גרימת מוות ברשלנות.
הנאשם נהג ברכבו בכביש 90 לכוון בית שאן סטה עם רכבו שמאלה לנתיב הנגדי התנגש ברכב פרטי מסוג דייהסטסו, וכתוצאה מכל נהרג נהג הדייהטסו.
לידיעה כללית : במקרים בהם מדובר בתאונה , שבנסיבותיה סוטה רכב ממסלול נסיעתו, הרי הסיבה לכך נעוצה באחד מאלה: כשל מכאני ברכב ,בעייתיות בתוואי הדרך ו/או נהיגתו הרשלנית של הנאשם.
בית המשפט השלום לתעבורה בנצרת, כב' השופט סבג חנא, זיכה את הנאשם מכתב האישום המיוחס לו, בקובעו כי המדינה לא שללה את גרסת ההגנה בנוגע לכשל בצמיג השמאלי הקדמי .
בית המשפט אימץ את חוות דעתו של מומחה ההגנה , תוך שציין כי לאור עדותו של בוחן המשרה לא ניתן לתת משקל כלשהו לחוות דעתו של הבוחן המשטרתי אשר קבע כי לא היה כשל בצמיג.
 
 
 
ערעור בתיק תאונה קטלני
כנגד המערער הוגש כתב אישום אשר ייחס לו עבירה על סעיף 304 לחוק העונשין ביחד עם סעיף 64 לפקודת התעבורה – עבירה של גרימת מוות ברשלנות.
המערער הנאשם נהג ברכבו בכביש 553 לכוון זרח, סטה עם רכבו לכוון הנגדי התנגש ברכב פרטי וכתוצאה מכך נהרגה שלושה נוסעים ברכב המעורב.
בית המשפט השלום לתעבורה הרשיע את המערער בשלוש עבירות של גרימת מוות ברשלנות והשית עליו עונש מאסר של 3 שנים ופסילת רישיון נהיגה לתקופה של 400 שנה.
התיק הגיע למשרדנו בשלב הערעור, ולאחר שהוגשה הודעת ערעור מטעמה של המדינה על קלות העונש.
ערכאת הערעור של בית המשפט המחוזי מחוז מרכז, בראשותו של ד"ר פינקלשטיין, דחה את ערעור המדינה וקיבל את ערעורו של המערער. ערכאת הערעור קיבלה את טענות המערער , וקבעה כי בניגוד לקביעת בית משפט קמא , לא הוכח כי המערער נהג תחת השפעתו של סם מסוכן (בעיקר לאור דברי המומחה מטעם התביעה), לא הוכח כי נהג "בפזיזות", ולא הוכח כי נהג תוך מודעות לכך שהוא נוטל סיכון בנהיגתו.
כמו כן קיבלה ערכאת הערעור את טענת ההגנה כי לא היה מקום להרשיע את המערער בשלוש עבירות של גרימת מוות אלא בעבירה אחת .
ערכאת הערעור הפחיתה את עונש המאסר וקיצרה את עונש הפסילה.
 
החזרת רישיונות נהיגה לנהגים שהיו מעורבים בתאונות דרכים קטלניות
כנגד הנאשם הוגש כתב אישום אשר ייחס לו עבירה על סעיף 304 לחוק העונשין ביחד עם סעיף 64 לפקודת התעבורה – עבירה של גרימת מוות ברשלנות.
הנאשם נהג ברכבו בכביש 1 לכוון צומת אלמוג, סטה עם רכבו לכוון הנגדי התנגש ברכב פרטי וכתוצאה מכך נהרגה שתים : נוסעת ברכבו של הנאשם ונוסעת ברכב המעורב.
עם הגשת כתב האישום הוגשה בקשה לפסילת רשיון הנהיגה של הנאשם עד לתום ההליכים.
לידיעה : פקודת התעבורה קובעת כי עם הגשת כתב אישום נגד בעל רישיון נהיגה בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נהרג אדם יורה בית המשפט על פסילתו מהחזיק ברישיון נהיגה עד למתן פסק דין בעניינו.
על הנאשם הנטל לשכנע את בית המשפט שלא לפגוע ברשיון הנהיגה – ובית המשפט כדבר שבשגרה מורה על פסילת רישיון הנהיגה.
בית המשפט העליון קיבל את עררו של הנאשם כי פרק הזמן שחלף ממועד התאונה ועד להגשת כתב האישום (כעבור שנתיים) מחזק את טענת הנאשם בדבר העדר מסוכנותו לציבור (שכן כאמור במהלך אותה תקופה המשיך ונהג ללא דופי, והורה על השבת רישיון הנהיגה לעורר.
כנגד נאשם אחר הוגש כתב אישום אשר ייחס לו עבירה על סעיף 304 לחוק העונשין ביחד עם סעיף 64 לפקודת התעבורה – עבירה של גרימת מוות ברשלנות.
הנאשם נהג ברכבו בכביש 6 לצפון, סטה עם רכבו לכוון הנגדי והמשיך בנסיעה בכורכר שבתעלה שלצד השול הימני עד שנעצר לאחר 100 מטר. וכתוצאה מכך נהרג נוסע ברכבו של הנאשם .
עם הגשת כתב האישום הוגשה כאמור בקשה לפסילת רשיון הנהיגה של הנאשם עד לתום ההליכים.
בית המשפט המחוזי מחוז מרכז, כב' השופט אברהם יעקב קיבל את טענת ההגנה, וקבע כי אין ראיות לכאורה באשר לרשלנותו של העורר , וביטל את החלטת בית המשפט השלום לתעבורה והורה על השבת רישיון הנהיגה לעורר.
כנגד נאשם נוסף הוגש כתב אישום אשר ייחס לו עבירה על סעיף 304 לחוק העונשין ביחד עם סעיף 64 לפקודת התעבורה – עבירה של גרימת מוות ברשלנות.
הנאשם היה מעורב בתאונת דרכים בצומת הרחובות פנקס – דרך נמיר וכתוצאה הימנה נפצע קשה רוכב אופנוע, וכעבור חצי שנה נפטר מפצעיו.
בית המשפט המחוזי מחוז תל אביב, כב' השופט שוחט קיבל את טענת ההגנה כי לא ניתן להעמיד את העורר בבחינה מחודשת של תקופת הפסילה על בסיס אותם נתונים שהיו בפני ערכאה שיפוטית אשר נדרשה אליהם, והורה על השבת רישיון הנהיגה לעורר.