כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה על סעיף 62 (3) לפקודת התעבורה – נהיגה בשכרות , וזאת מכח החזקה שבחוק לפי סעיף 64ד לפקודת התעבורה.
לידיעה כללית : על פי פקודת התעבורה , מי שמסרב לבדיקת שכרות , יראו אותו שמי שעבר עבירה של נהיגה בשכרות.
בית המשפט השלום לתעבורה בתל אביב יפו, כב' השופט דרורי זיכה את הנאשם מעבירה של נהיגה שכרות , בקובעו כי התביעה לא הוכיחה מעל לספק סביר ולא סתרה את טענת ההגנה כי התביעה לא עמדה בתנאים המצטברים מכל החוק , לאור דרישה מפורשת מהנאשם לבצע בדיקת שכרות , הסבר על מטרת הדגימה , העדר הסכמה , והסבר על המשמעות המשפטית של סרוב (חזקה חלוטה כי הוא שיכור