עובד אשר ברגע של פזיזות,  מסר מידע סודי אודות לקוחותיה של המעבידה לצדדי ג', פוטר מעבודתו לאחר שנים של עבודה מסורה, כשהמעבידה מסרבת לשלם לו פיצויי פיטורים, ומותירה אותו קירח וחסר אמצעים.
העובד פנה למשרד עורכי דין טמיר, אשר בזכות תביעתו של הוגשה כנגד המעבידה, בוטלה הסנקציה  של אי תשלום פיצויי הפיטורין, ולעובד שולמו פיצויי פיטורים שעמדו לזכותו.