הבטחת זכויותיה של מלצרית צעירה, כנגד בעלי מסעדה וחיוב המעסיקים בפיצוי של יותר מ- 55,000 ₪.

צעירה, אשר עבדה במשך שנים כמלצרית ואחראית משמרת במסעדה בראשון לציון, בדומה לחבריה לעבודה, לא עמדה על זכויותיה הסוציאליות. לבסוף, משהבחינה שבעלי המסעדה פועלים לסילוקה על ידי צמצום מספר משמרות העבודה שלה, והקטנת שכרה בהתאם, פנתה למשרד עו"ד יגאל טמיר, על מנת שייצגה בתשלום מלוא זכויותיה הסוציאליות, לרבות פיצויי פיטורים, השלמת שכר, ימי חופשה, דמי חג, נסיעות וחסכון פנסיוני. משרד טמיר, ריכז את הנתונים שמסרה לו המלצרית, ערך טבלאות מפורטות המסכמות את זכויותיה של המלצרית, והגיש תביעה משפטית בהתאם לבית הדין האזורי לעבודה. 
בתחילה, כאמור, סירבו בעלי המסעדה לשלם למלצרית את זכויותיה, ברם לאחר שהוצגו טיעוני משרד טמיר, במהלך ההליכים המשפטיים, נאלצו לבסוף לשלם למלצרית פיצויים, במסגרת פשרה, בסך של 55,800 ₪.