לכבוד יגאל טמיר וצוות משרדו,

 

אין מילים בפי כדי להודות לך על כל מה שפעלת למעני כדי להקהות את חומרת העונש שהייתי צפוי לו, על עבירות שיוחסו לי מלכתחילה בכתב האישום הראשון. עבירות שלצערי בצעתי בהיסח דעת של שנייה.

 

לית מאן דפליג שלולא הפעלת קשריכם וכישוריכם העונש היה חמור פי כמה, שלא לדבר על הקנס הקטן שבו חויבתי ואף זה בתשלומים, ועל כל זה אין לי אלא להודות לכם ולברך על המוגמר.

 

אין דבר יותר מרגש מזה שאתה חש בליבך כי אכן אנשים רוצים לסייע ולעזור לך באמת ובתמים שלא על מנת לקבל פרס, ואתם אכן פעלתם כך, וזאת בלא קבלת שכר כלשהו וכל שביקשת הוא רק "בריאות".

 

בכל הענווה והצניעות התכונה של לעזור לזולת קיימת גם בי, ובכל שנות עבודתי, טובת האזרח הקטן הייתה תמיד לנגד עיניי מאחר ואין סיפוק רב מזה שלאחר מכן באים ומודים לך על כך שהיית לעזר כנגדם והסיפוק של המסייע לא נופל מזה של המסתייע.

 

ואכן אני מאחר לך עו"ד יגאל טמיר היקר, לך ולמשפחתך, ולכל הצוות הנהדר של משרדך, בריאות, שגשוג ופריחה, אמר כי יהי רצון.

 

                                                                                                                        בכל הכבוד הראוי

                                                                                                                        שלום אנקורי