"יהללך זר ולא פיך" !!

ואכן בדירוג העיתון מעריב באתר אנרג'י, נבחרנו בין הכי טובים בתחום התעבורה.

מעמד מחייב – שאנו משמרים אותו, לאור ניסיון מוכח משנת 1978 – קרי במהלך מעל ל- 38 שנים !! ועוד היד נטויה !