הישג משפטי נוסף שנרשם לזכות משרדנו, עוסק באכיפה בררנית במסגרת "הגנה מן הצדק".

בית המשפט קיבל את תעצומותיו של עו"ד טמיר, ובאופן תקדימי ביטל כתב אישום כנגד נאשמת עקב אכיפה בררנית, וזאת מכח טענה מקדמית של "הגנה מן הצדק".