יש ואנו מצילי חיים תרתי משמע !! כך נרתמנו וסייענו לשופט הבכיר אמנון חיים, והצלנו חיי מתדיין באולם בית המשפט, ועל כך נאמר : "כל המציל נפש אחת בישראל – כאילו הציל עולם ומלואו".