משרדנו עומד כל השנים על זכויות האדם והאזרח במדינת ישראל בכלל, ובתחום דיני התעבורה בפרט.

במסגרת שירות זה לציבור – תבענו לאחר עתירה מנהלית נגד משטרת ישראל והממונה על חופש המידע – את זכותו של האזרח לקבל נוהלי משטרת ישראל לביטול דוחות בגין עבירות תנועה או להמרתם באזהרה.

הישג זה בתחום המשפט המנהלי – זכה להד תקשורתי נרחב וחשף לציבור האזרחים ולציבור עורכי הדין את הקריטריונים לביטול או להמרה באזהרה של דוחות, שהיו נסתרים מעין הציבור.