הצלחה אדירה: משרדנו הצליח לבטל חוזים לרכישת 3 חנויות בתחנה המרכזית בת"א (שנרכשו בשנים 1989-1991) ולקבל השבה של כספים, לאור מחדל התחנה המרכזית (במשך כ- 20 שנה) שהפרה התחייבותה לרשום את הבעלות בהן בטאבו – וטענת ההתיישנות נדחתה, ונקבע כי ביטול החוזה היה תוך זמן סביר.