על פי חוק נפגעי עבירה – זכאים המעגלים הקרובים של הנפגעים לייצוג של עורכי דין, אל מול רשויות התביעה בכלל, והפרקליטות בפרט – על מנת לעמוד על המשמר להבטחת זכויותיהם, ועל כך שהמעורבים יועמדו לדין באישומים המתאימים ויבואו על עונשם. ומקרה קמה הינו דוגמא מובהקת לייצוגה של חברת טמיר.

לא זו אף זו, לנפגעי עבירה גם זכויות על פי דין, הן לפי חוק נפגעי עבירה, והן לפי המישור האזרחי – וחברת טמיר עומדת לצד נפגעי העבירה להבטחת זכאותם וזכויותיהם.