כידוע לכל – קיימת החמרה באכיפת עבירות של נהיגה בשכרות, ובעונשים המוטלים על נהגים בגין עבירה זו. כן דרך כלל – מיד במועד האכיפה פוסלים רישיונו של נהג הנתפס בנהיגה בשכרות מנהלית לתקופה של 30 ימים, ואף לעhתים פוסלים רישיונו עד לתום ההליכים.
הדברים יפים שבעתיים – שעה שהנהג נעצר ומסרב לבצע בדיקת נשיפה, שאו-אז לא זו בלבד שיפסל אלתר, אלא רישיונו יפסל עד תום ההליכים, ועונשי הפסילה כנגדו יוכבדו מאלה של שיכור מן השורה.
במקרה שאירע בחודש יוני 2017, נעצר רכבה של לקוחה שלנו במחסום שכרות ברח' רוקח בתל אביב, והיא נתבקשה לבצע בדיקת נשיפה באמצעות מכשיר ה"ינשוף". ברם, מפאת מצב רפואי ממנו היא סובלת לא הצליחה לבצע הבדיקה, שכן לא היה באפשרותה לנשוף נפח נשיפה מספיק, ולכן המכשיר לא הפיק תוצאה.
על פי החוק – מקום שנהג לא מבצע הבדיקה, ניתן לייחס לו סירוב לבדיקה, וכפועל יוצא מכך תיוחס לו עבירה של נהיגה בשכרות. ואולם, במקרה דנא הנהגת לא סירבה לביצוע הבדיקה, היא שיתפה פעולה עם אנשי המשטרה, ניסתה לבצע הבדיקה כאמור, ביצעה בדיקת מאפיינים (המבחנים הנוירו-קוגניטיביים) בהצלחה, ואף אמרה לאנשי המשטרה כבר בתחילה כי מפאת מצב רפואי היא לא תצליח לבצע הבדיקה וכי היא מבקשת לבצע בדיקת דם חלף בדיקת הנשיפה.
על אף האמור, אנשי המשטרה התעלמו מטענותיה ובקשותיה של הנהגת, נמנעו מלבצע לה בדיקת דם ללא כל הסבר ענייני, וייחסו לה עבירה של נהיגה בשכרות בגין סירוב לביצוע הבדיקה.
ברי לכל, כי המדובר בהתנהלות של אנשי המשטרה אשר אינה תקינה, המנוגדת לנהלי המשטרה ולפסיקת בתי המשפט, – התנהלות אשר הובילה לפגיעה קשה בנהגת, אשר רישיונה נפסל מנהלית לתקופה של 30 ימים והוגש כנגדה כתב אישום חמור על לא עוול בכפה.
מיד עם פנייתה של הנהגת למשרדנו פנינו לבית משפט השלום לתעבורה בתל אביב-יפו בבקשה לביטול הפסילה המנהלית שהושתה כנגד הנהגת, ופעלנו לקבלת חומר הראיות מתיק התביעה המשטרתית.
איתרע מזלה של הנהגת – היא פעלה נכון ותיעדה באמצעות מכשיר הטלפון הנייד שלה התנהלותה מול השוטרים במועד האכיפה, – תיעוד ממנו ניתן ללמוד על התנהלותם ה"הזויה" של אנשי המשטרה בעניינה, ועל פעולות של אנשי המשטרה ושל הנהגת, אשר לא באו לידי ביטוי בתיעוד של אנשי המשטרה בתיק התביעה המשטרתי.
בעקבות האמור, היה בידינו להציג בפני התביעה המשטרתית את שאירע במועד האכיפה, ואת ההתעלמות הבוטה של אנשי המשטרה מבעיה רפואית אמיתית ממנה סובלת הנהגת, ומחוסר הרצון שלהם לבצע לה בדיקת דם ללא כל סיבה מוצדקת, בתואנה כי הם עסוקים שתפיסת "נהגים שיכורים אחרים".
פועל יוצא מהאמור, ששכנענו את התביעה המשטרתית במקרה דנא להסכים לבטל הפזילה המנהלית שהושתה על הנהגת, ולהחזרת רישיון נהיגתה במועד הדיון בבקשה לביטול הפסילה, וזאת בניגוד מוחלט למדיניות הנוהגת לפיה תיקים כגון התיק דנא מהווה תיק חמור בגינו יש לפסול רישיון הנהיגה של הנהגת מנהלית כתקופת צינון ללא כל שיקול דעת.

טיפ לנהגים: מהאמור עולה כי כדאי לכל נהג המגיע לסיטואציה של מגע עם שוטר שומה עליו לתעד האכיפה, כדי לאחר מכן יהיה גיבוי לטענותיו כנגד טענות השוטר!