רכבה של הנאשמת נאכף באמצעות מכשיר הממל"ז, והוגש כנגדה כתב אישום המייחס לה עבירה של נהיגה במהירות מופרזת, של 95 קמ"ש במקום 60 קמ"ש, עבירה לפי תקנה 54 לתקנות התעבורה.

משרדנו ייצג את הנאשמת, ולאור כשלים מהותיים שנמצאו על ידינו בחומר הראיות, לעניין אופן האכיפה, תוקן כתב האישום שהוגש כנגדה לקולא, כך שיוחסה לנאשמת עבירה "סתמית" של נהיגה בלתי-סבירה, לפי תקנה 51 לתקנות התעבורה, ולעונש הוטל על הנאשמת קנס מתון בלבד, בגובה ברירת המשפט, מבלי שהוטלה עליה למצער אף פסילה בפועל או פסילה על תנאי!