רכבו של הנאשם נאכף באמצעות מכשיר הממל"ז, והוגש כנגדו כתב אישום המייחס לו עבירה של נהיגה במהירות גבוהה, של 148 קמ"ש במקום 90 קמ"ש, עבירה לפי תקנה 54 לתקנות התעבורה.

המדובר במהירות כה גבוהה, בגינה נפסל רישיונו של הנאשם מנהלית במקום על ידי קצין משטרה לתקופה של 30 ימים.