בתביעה שהוגשה על ידי משרדנו בשם בעלי דירות בבית משותף בשכונת רחביה בירושלים, הוכחנו כי בעלת דירה חדרה, תושבת ואזרחית זרה ערכה שיפוצים פנימיים בדירתה, מתוך כוונה מראש לפעור חור בקיר הבית המשותף, ודרכו להוציא צינור ביוב שרץ לרוחבו של הקיר, מעל מרפסת וחלונות השכן. המפקחת הכירה בכך שבעלת הדירה הנתבעת לא שקלה במכלול שיקוליה את אינטרס בעלי הדירות האחרים, ולא ראתה לקבל מראש הסכמתם לתוכניותיה. לפיכך, משביצעה את השיפוץ המקיף בדירתה, שכלל גם העתקת חדר שירותים מנקודה הסמוכה להתחברות לצינור הביוב המרכזי של הבניין, לנקודה מרוחקת במידה ניכרת משם – ובהמשך, בניגוד לצו זמני של המפקחת, העבירה צינור ביוב דרך חור שפערה בקיר הבניין ולרוחבו של כל הקיר, הורתה המפקחת להסיר את צינור הביוב ולהתאים את צנרת הביוב מתחת לריצוף דירתה של הנתבעת.