משרדנו ייצג עובד חברת הסעות ואוטובוסים שעבד, הן כנגד והן במוסך התאגיד. בזמן שהעובד היה כבן 41 שנים, החליק על כתם שמן במוסך, וסבל מנכות ברגל בשיעור של 20%.

בפסק דין חלקי מיום 14.7.09 בית משפט השלום בתל-אביב  דחה את טענותיה של המעבידה לאשם תורם של העובד, שכן לטענתה היה עליו להקפיד הקפדה יתירה בזמן הליכה במוסך, כשידע שיש כתמי שמן, וקבע למעשה חבות מלאה ומוחלטת למעבידה. בעקבות פסק הדין החלקי בעניין חבות מלאה של המעבידה, פסק בית משפט השלום פיצוי בשיעור של 760,000 ₪, בנוסף ומעבר לקצבאות נכות מעבודה שהעובד קבל מיום התאונה ואילך מהמוסד לביטוח לאומי.