בעל מונית שהעביר המונית לנהג אחר ללא שדאג לקיום פוליסת ביטוח חובה שתכסה הנהג האחר, נתבע ע"י קרנית לשלם פיצויים של מיליוני ₪ לשלושה נפגעי תאונה שהוסעו על ידי הנהג האחר. משרדנו גרם לכך שתביעת קרנית כנגד בעל המונית תידחה, ללא כל תשלום מצידו.

משרדנו ייצג בהצלחה את הלקוח גם בערעור למחוזי ורשות ערעור לעליון – שנדחו