חברת טמיר עורכי דין פרצה דרך בתחום דיני פשיטת הרגל – לאחר ששכנעה את בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו שלא ליתן לשלושה חייבים לחסות בצילה של פקודת פשיטת הרגל, עקב התנהגותם שלקתה בחוסר תם לב.

הינה כי כן, נפתחה הדרך לנושה המיוצג ע"י חברת טמיר להיפרע מחייבים אלו בהליכים הוצאה לפועל.