משפחתה של אשה שנדרסה על ידי רכב מתדרדר למול עיני ילדיה – אם לשלושה ילדיה קטנים ואשה לבעל אוהב, נדרסה בנסיבות טראגיות, למול עיניהם של ילדיה הקטינים, לכשהחנתה רכבה ועמדה מחוצה לו, אזי הרכב, בו ישבו ילדיה, התדרדר לאחור, והיא, שעמדה מחוץ לרכב, ניסתה, בגופה, לעצור את התדרדרות הרכב, ובגדיה נתפסו בגלגלי הרכב ונדרסה מתחת לגלגלי הרכב. האלמן פנה למשרד טמיר, כשהוא חסר אונים ופגוע מן הטרגדיה הקשה שפקדה אותו.  משרד טמיר עורכי דין, ליווה את האלמן הכואב בכל המישורים הנחוצים, לרבות תביעות מול ביטוח תאונות אישיות; בתקשורת מול המעסיקה של המנוחה וקרן הפנסיה; ובתביעת פיצויים מול מבטחת הרכב.
בנוגע לתביעה לפיצויים מול מבטחת הרכב, נדרש האלמן למאבק קשה, שכן המבטחת עשתה כל שלאיל ידה כדי להתחמק מתשלום הפיצויים, והתכחשה לעצם חבותה בתואנה כי התאונה מבוימת ויזומה. האלמן, בעזרת שירותיו של משרד טמיר, הביא ראיות לאחריותה של המבטחת ואילץ אותה לשלם תגמולי הביטוח, במלואם, אשר בערכם הכולל, לרבות קצבאות פנסיה וקצבאות שאירים – עומד ע"ס של מיליוני שקלים. משרד עו"ד טמיר ליווה את האלמן אף במחלוקות שנוצרו, בעקבות הטרגדיה, בין האלמן לבין הוריה ומשפחתה של המנוחה.
טמיר עורכי דין, לא השלימו מלאכתם רק אלא לאחר שווידאו שהמבטחת הודתה בחבותה לתשלום פיצויים, בנוסף ומעבר לקצבאות הביטוח הלאומי ותגמולי פנסיה ממשרד האוצר, וכי הכספים הופקדו בנאמנות להבטחת עתידם של ילדיה היתומים של המנוחה, עם הגיעם לבגרות, כאמור.