עוד פרשייה שזכתה להד תקשורתי נרחב – עסקה בקטילתן של שלוש בנות משפחה שנדרסו על מעבר חציה בנתניה.

לאירוע טראגי זה, היו השלכות הן בפן התעבורתי – פלילי – בהעמדת הנהג הפוגע לדין בסעיפי האישום המתאימים, והן בפן האזרחי – נזיקי – בייצוג ביתה של המנוחה כנפגעת עבירה וכתובעת למיצוי זכויותיה.

משרד טמיר עורכי דין, מלווה את נפגעי העבירה אל מול רשויות התביעה למשמר על זכויותיהם על פי חוק, וכן, בייצוגם בתביעות האזרחיות על הנזקים הפיזיים והנפשיים שהוסבו להם בגין עבירות אלו.