גם פרשיות של טוהר  המידות ושחיתות לכאורה – עלו במסגרת טיפולה של חברת טמיר בתביעת זכויות כנגד  סגן ראש המלמ"ב להכרת זכויותיו לאחר שלקה בליבו בעת שירותו.

עקרונות של יושר, יושרה, חתירה לחקר האמת, ללא מורא ומשוא פנים – הם שמאפיינים את עורכי  הדין של חברת טמיר במהלך כל שנות פעילויותיה האינטנסיביות בכל תחומי המשפט.